Missing Title

Missing Body

Register now

01. - 01. Jan. 1970


Our Training Goals

What you learn

(local taxes might apply)

Other Dates of this Training

Trening KAIZEN™ Menadžer predstavlja podršku svim menadžerima u čijim kompanijama se vrši implementacija Kaizena ili bilo koji vid kontinuiranih promena. Cilj treninga jeste da osnažimo menadžere u novoj ulozi, naučimo nove alate i tehnike za rad sa ljudima u implementaciji promenama kao i ojačamo menadžerske veštine vođenja ljudi, timskog rada i uspešne komunikacije.

...

KAIZEN™ je japanski menadžment pristup poboljšanju procesa. KAIZEN™ promoviše stalno poboljšanje poslovnih procesa i prilagođavanja. KAIZEN™ uključuje ljude na svim nivoima organizacije da učestvuju u KAIZEN™-u. Ovaj trening pruža pojedincima svesnost filozofije i KAIZEN™ pristupa i alata. Efikasnom primenom KAIZEN™ pristupa i alata kompanija može značajno poboljšati produktivnost. Tokom treninga, pojedinci će imati priliku da primene koncepte i tehnike u praktičnom iskustvu učenja po iskustvu u simuliranom okruženju.

...

Ovaj kurs je nastavak Daily KAIZEN™ 1. Fokus je na standardizaciji rada, treningu u industriji, autonomnom kvalitetu, Kata procesu i metodama treniranja. Kurs koristi studije slučaja kako bi pomogao učesnicima u prepoznavanju prednosti i izazova u praktičnim situacijama

...

He/she can perform in any company; Manufacturing or sevice companies as leaders of improvements teams, those trusted in the constant search of areas of opportunity for the improvement of quality and optimization of processes in products or services. This results in a competitive advantage over other suppliers and generally economic benefits are obtained by reducing operating costs; which directly affects a lower price to the client and better dividends to the partners. The participant works in a scheme that allows him to immediately apply the knowledge acquired in his company. Because the projects that will be managed in the immediate future should be oriented to positively impact the strategic indicators of the business, this, definitely related to active participation, to a greater or lesser extent of all the members of the organization.

...
arrow up